‘Kijken voor kinderen’ van David Hockney Martin Gayford en Rose Blake. Een bijzo…

‘Kijken voor kinderen’ van David Hockney Martin Gayford en Rose Blake. Een bijzo… ‘Kijken voor kinderen’ van David Hockney Martin Gayford en Rose Blake. Een bijzonder boek over kunst en hoe je er zo goed mogelijk van kan genieten. .… Continue Reading

Kunst die het leven op een hilarische manier imiteert. Ik haat het OMG-ding (laten we God weglaten uit s …

Art hilariously imitating life. I hate the OMG thing (let’s leave God out of s… Kunst die het leven op een hilarische manier imiteert. Ik haat het OMG-ding (laten we God uit dergelijke dingen weglaten), en "god" werd herhaald (kleine… Continue Reading